dziewczynka na budowie

Maj2

Praca wykonywana przez geodetę podczas budowy domu

Podczas realizacji inwestycji budowlanej, bardzo duże znaczenie ma geodezja. Współpraca z odpowiednim geodetą trwa już od momentu zakupu gruntu, aż po samą budowę oraz finalne oddanie budynku do użytku. Do zadań geodety należy m.in.

@ 2015 esol Theme -Asiathemes -All rights reserved