Praca wykonywana przez geodetę podczas budowy domu

dziewczynka na budowie

Praca wykonywana przez geodetę podczas budowy domu

admin / Maj 2, 2017

dziewczynka na budowie

Podczas realizacji inwestycji budowlanej, bardzo duże znaczenie ma geodezja. Współpraca z odpowiednim geodetą trwa już od momentu zakupu gruntu, aż po samą budowę oraz finalne oddanie budynku do użytku. Do zadań geodety należy m.in. wyznaczenie przyłączy oraz wytyczenie granic działki.

Przed rozpoczęciem budowy

Usługi geodezyjne potrzebne mogą być jeszcze przed zakupem działki. Geodeta może precyzyjnie sprawdzić granice działki, a także wyznaczyć umiejscowienie ogrodzenia w terenie. Natomiast podczas adaptacji wykonywana jest mapa do celów projektowych, na której geodeta zaznacza granice działki oraz informacje o terenie.W następnej kolejności architekt lokalizuje na mapie budynek i określa przebieg przyłączy.

Podczas budowy

Kiedy uzyskane zostaną wszystkie pozwolenia i rozpoczną się prace budowlane, geodeta ponownie pojawia się na placu budowy. Wówczas wytycza w terenie budynek zgodnie z projektem. Do tego celu wykorzystuje znaki geodezyjne zamontowane w gruncie, żeby wyznaczyć punkty i osie geometryczne budynku. Następnie dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, gdzie zapisane są wszystkie pomiary geodezyjne. Przekazuje również szkice wytyczenia inwestorowi. Geodeta zajmuje się też wytyczeniem i pomiarem przyłączy.

Po ukończeniu budowy

Kiedy dom zostanie już ukończony, geodeta dokonuje inwentaryzacji powykonawczej. Opiera się ona na pomiarach pomiarach gotowego obiektu. Geodeta sprawdza zgodność wymiarów budynku z przygotowanym przez siebie wytyczeniem geodezyjnym. Dzięki temu jest w stanie ustalić zgodność usytuowania domu z wcześniejszym projektem zagospodarowania działki.

Jak widać z informacji przedstawionej powyżej obecność geodety podczas budowy domu jest wręcz potrzebna i nieoceniona. Warto też zatrudnić profesjonalnego geodetę, który zna się na swojej pracy – w powiecie małopolskim takim właśnie geodetą jest Pani Agnieszka Bobek, kontakt do niej znaleźć można tutaj.

 

You must be logged in to post a comment

@ 2017 esol wordprss theme